2009-07-03MEBLARSTWO: Dobra organizacja w kuchni

MEBLARSTWO 2009/6 (102)

Wyposażenie szafek dolnych i górnych

Opracowała Irena Muszałowska

Firma GAMET S.A. ma swój sposób na ułatwienie pracy w kuchni i na to, jak w małej przestrzeni kuchennej umieścić wszystkie niezbędne rzeczy.

Oferta koszy i cargo jest na tyle zróżnicowana, że znajduje szerokie zastosowanie zarówno w zabudowie dolnej oraz górnej mebli kuchennych. Cargo mini idealnie sprawdzają się w szafkach niskich do przechowywania głównie produktów spożywczych oraz różnych sprzętów domowych. Producent ofertuje cargo mini z dwoma i trzema poziomami przechowywania do szafek o standardowych szerokościach frontów 300 i 400 mm. Natomiast nowością w ofercie są cargo mini z dwoma poziomami przechowywania, pozwalające zabudować bardzo wąskie przestrzenie pomiędzy szafkami wynoszące 150 i 200 mm. Takie rozwiązanie pozwala optymalnie wykorzystać nawet najwęższy fragment kuchni do tego, aby umieścić tam pojedyncze butelki z napojami, przyprawami czy też przechowywać środki czystości.

W asortymencie GAMET-u znajduje się także cargo maxi z możliwością regulacji wysokości, pozwalające zabudować szafki wysokie o szerokości frontu 300 mm. Produkt posiada sześć poziomów przechowywania i dzięki dużej pojemności zalecany jest do większych ilości produktów spożywczych lub chemii gospodarczej.

Gdy projekt kuchni zakłada szafki dolne, których front jest umieszczony pod kątem 45 stopni, to najlepszym rozwiązaniem do praktycznej zabudowy tej partii mebli jest cargo mini skos. GAMET S.A. oferuje dwa modele cargo mini skos do zabudowy szafek o szerokości frontu 300 i 150, występujące w wariancie lewy i prawy.

Szafki narożne to miejsca z reguły trudno dostępne i bardzo rzadko w pełni wykorzystane. Magic corner to nowoczesny i sprawdzony system funkcjonalnego zagospodarowania właśnie przestrzeni narożnej. W   zależności od frontu szafki dostępny jest w wariancie lewy i prawy. Podobną funkcję spełnia także kosz obrotowy o średnicy 750 i  820 mm. Jest to tańsza opcja producenta, pozwalająca na przechowywanie garnków, patelni, pokrywek i innych naczyń w miejscach narożnikowych.

Praktyczne szuflady
Coraz częściej stosowane w zabudowie dolnej mebli kuchennych są także szuflady. Wyposażone w prowadnice z pełnym wysuwem w porównaniu ze standardowymi szafkami znacznie ułatwiają dostęp do produktów czy sprzętów bez konieczności schylania się i zaglądania w głąb szafek. GAMET S.A. proponuje  trzy rodzaje szuflad: frontową - do przechowywania naczyń i sprzętów kuchennych, środkową - mogącą pełnić funkcję organizera do naczyń lub  ociekarki oraz środkową - z tacką lub bez.

Pobierz plik/files/artykuly_zalaczniki/2009-07/Meblarstwo_Dobra organizacja w kuchni_2009_07.pdf

INDUSTRIA DEL MOBILE [MEBLARSTWO] 2009/6 (102)

Equipaggiamento dei mobili base e pensili

A cura di Irena Muszałowska

L’azienda GAMET S.A. sa come facilitare il lavoro in cucina e come trovare un posto per tutte le cose indispensabili in pochi metri quadrati.

L’offerta di cestelli e cassetti estraibili è così differenziata da trovare il giusto utilizzo sia nei mobili base che pensili.
Il cassetto estraibile Cargo mini si adatta perfettamente ai mobli base, destinati in primo luogo alla conservazione di prodotti alimentari e di utensili per la casa. Il produttore offre cargo mini a due ed a tre ripiani. Il prodotto è utilizzabile con mobili base di larghezza frontale compresa tra 300 e 400 mm
I cassetti estraibili cargo mini a due ripiani sono una novità assoluta. Le loro dimensioni ridotte ne consentono l'utilizzo tra un armadietto e l'altro, su superfici di larghezza compresa tra 150 e 200 mm. Questa soluzione permette di sfruttare al meglio anche gli spazi più ridotti, consentendo ad esempio di sistemare bottiglie singole con bevande, contenitori per spezie o prodotti per l'igiene.

L’assortimento GAMET S.A. comprende anche il cassetto estraibile cargo maxi, con possibilità di regolazione dell’altezza, perfetto per armadi alti, con larghezza frontale pari a 300mm. Il prodotto ha 6 ripiani e, grazie all'elevata capacità di carico, è raccomandato in presenza di grandi quantità di prodotti alimentari o di prodotti per l'igiene domestica.

Quando il progetto della cucina prevede la presenza di armadietti a pavimento con parete frontale inclinata (45 gradi), la migliore soluzione per questi mobili è costituita dal cassetto estraibile cargo mini skos. GAMET S.A. offre due modelli di cargo mini skos, destinati agli armadietti con larghezza frontale compresa tra 300 e 150 mm, in due varianti - destra e sinistra.

Gli armadietti angolari sono spesso difficilmente accessibili e raramente vengono sfruttati completamente. Magic corner è un sistema moderno ed affidabile per la gestione funzionale delle superfici angolari. A seconda della parete frontale dell’armadietto, è disponibile nelle varianti destra e sinistra. Il cestello rotante con diametro pari a 750 ed a 820 mm svolge tale funzione. Si tratta di una opzione economica proposta dal produttore, grazie alle quale sarà possibile conservare pentole, padelle, coperchi ed altre stoviglie negli armadietti angolari.

Cassetti pratici
Sempre più spesso, nella parte inferiore delle cucine componibili vengono utilizzati i cassetti. Se provvisti di guide ad estrazione totale, consentono un accesso più facile ai prodotti ed agli utensili rispetto a quello offerto dagli armadietti standard, evitando la necessità di chinarsi e di cercare ciò che serve in fondo al mobile. GAMET S.A. propone tre tipi di cassetti: Frontale - per la conservazione di stoviglie ed utensili da cucina, centrale - utilizzabile come organizzatore delle stoviglie o per la loro asciugatura, centrale - con vassoio o senza.

LA MENUISERIE 2009/ 6 (102)

Équipement des placards inférieurs et supérieurs

Rédaction : Irena Muszałowska

GAMET a élaboré sa propre conception permettant de faciliter le travail dans une cuisine et le placement de tous les éléments indispensables dans un espace restreint.

L’offre contient un large éventail de paniers et de cargos qui servent à aménager des espaces inférieurs et supérieurs des meubles de cuisine. Les cargos mini trouvent leur place dans de petits placards qui servent avant tout pour le rangement des aliments et des appareils ménagers. Le fabricant propose des cargos mini à 2 ou 3 niveaux pour les placards standard, avec une largeur des façades allant de 300 à 400 mm. Les nouveautés – les cargos mini à 2 niveaux permettant d’aménager tous les espaces très étroits entre les placards : 150 et 200 mm. Cette conception garantit un aménagement optimal des espaces les plus étroits de la cuisine : on pourra y placer des bouteilles, des épices ou des produits d’entretien.

GAMET offre également un cargo maxi de hauteur réglable, permettant d’aménager les placards supérieurs avec façade d’une largeur de 300 mm. Le cargo possède 6 niveaux et son grand volume peut recevoir de grandes quantités d’aliments ou de produits d’entretien.

Lorsqu’on prévoit des placards inférieurs dont la façade forme un angle de 45º, un cargo mini skos constitue la meilleure solution d’aménagement de cette partie des meubles. GAMET propose deux modèles des cargos mini skos pour l’aménagement des placards avec un front de largeur de 300 et 150 mm, en deux variantes : gauche et droite.

Les placards d’angle sont difficilement accessibles et très rarement correctement utilisés. Magic Corner est un système moderne et testé, spécialement conçu pour permettre un aménagement fonctionnel des espaces d’angle. Deux variantes disponibles : gauche et droite, en fonction du front du placard. Le panier rotatif, diamètre : 750 et 820 mm, joue le même rôle. Cette option moins chère est parfaitement adaptée pour permettre le rangement des casseroles, des poêles, des couvercles et d’autres récipients dans des espaces d’angle.

Tiroirs très pratiques

Les tiroirs sont de plus en plus souvent utilisés dans l’aménagement inférieur des meubles de cuisine. Équipés en rails de guidage permettant la sortie intégrale du tiroir, en comparaison avec les tiroirs standard, ils facilitent beaucoup l’accès aux produits ou aux appareils sans nécessité de se pencher ou de regarder au fond des placards. GAMET propose trois types de tiroirs : frontal – pour ranger la vaisselle et des appareils ménagers, central - organiseur pour la vaisselle ou égouttoir et central avec ou sans plateau.