Dla akcjonariuszy

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji z dnia 15.09.2020 r.

Wezwanie jedynego akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji z 25.08.2020 r.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji z dnia 05.08.2020 r.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji z dnia 17.07.2020 r.

Wezwanie akcjonariusza do złożenia dokumentów akcji z dnia 24.06.2020 r.