Instrukcje

Instrukcja montażu do klamek na szyldzie dzielonym 26J oraz klamek na szyldzie długim 18S, 19S

Instrukcja montażu do klamek na szyldzie 17WK3, BK3, WK0

Instrukcja montażu do klamek na szyldzie dzielonym 22, 22J oraz szyldów dolnych 23, 25 oraz 25J