Historia

31.12.1987

Powstanie firmy GAMET Sp. z o.o. na zasadzie działalności gospodarczej osób fizycznych, posiadających mały zakład ślusarsko-galwaniczny, specjalizujący się w produkcji i sprzedaży uchwytów do mebli. Z czasem dzięki wyczuciu rynkowemu marka GAMET Sp. z o.o. stała się rozpoznawalna nie tylko Polsce, ale i zagranicą. Kolejne lata to okres znacznej dynamiki wzrostu sprzedaży, rozszerzania oferty ozdobnych akcesoriów meblowych jak też akcesoriów technicznych, stanowiących wewnętrzne wyposażenie mebli.

18.06.2002

100% udziałowcem spółki GAMET Sp. z o.o. został fundusz inwestycyjny TDA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

07.07.2005

Właścicielem 100% udziałów spółki GAMET Sp. z o.o. został Polish Enterprise Fund V (PEF V Investments Holdings S.à.r.l.) fundusz private equity zarządzany przez firmę inwestycyjną Enterprise Investors (EI).

29.04.2015

Właścicielem 100% akcji imiennych wyemitowanych przez GAMET S.A. został Stalmot & Wolmet S.A.