Polityka jakości

1. Przedsiębiorstwo GAMET Sp z o.o. jest firmą prywatną, działającą od 1988 roku i produkującą dekoracyjne akcesoria meblowe i budowlane.

2. Celem nadrzędnym jest zapewnienie rozwoju naszej Firmy poprzez osiągnięcie statusu partnera pierwszego wyboru dla producentów mebli i stolarki budowlanej oraz budowanie rozpoznawalnej marki wśród nabywców w kraju i za granicą.

3. Współtworzymy zadowolenie i sukces naszych Klientów oraz naszej Firmy podejmując następujące działania:

 • właściwe rozpoznanie i zdefiniowanie potrzeb Klientów oraz przedstawienie im
 • dostosowanej do tego optymalnej oferty
 • utrzymanie i rozwijanie infrastruktury koniecznej do realizacji bieżącej i planowanej działalności przedsiębiorstwa
 • systematyczne wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych pozwalających osiągnąć cele przedsiębiorstwa
 • zapewnienie profesjonalnej i życzliwej obsługi naszych Klientów
 • dbanie o atrakcyjne wzornictwo i oczekiwaną jakość wyrobów

4. Realizujemy je poprzez:

 • szkolenie pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji i wiedzy oraz identyfikacji z przedsiębiorstwem
 • zaangażowanie wszystkich pracowników Firmy w działania dążące do utrzymania i stałego podnoszenia jakości oferowanych produktów
 • współpracę z klientami w procesie poprawy i udoskonalania naszych działań
 • doskonalenie planowania, wykonywania i kontrolowania wszelkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
 • wieloetapową kontrolę jakości wyrobów w kolejnych fazach wytwarzania
 • nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałej współpracy z dostawcami oferującymi towary i usługi o jakości odpowiadającej naszym wymaganiom
 • monitorowanie procesów zachodzących w firmie w celu przeciwdziałania niegospodarności i zwiększenia efektywności firmy

5. Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy ISO 9001:2015 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

6. Gwarancją realizacji naszej Polityki Jakości jest powszechna świadomość wśród pracowników naszego przedsiębiorstwa, że każdy jest odpowiedzialny za jakość oferowanych produktów i obsługi.

7. Ciągłe efektywne doskonalenie otwiera drogę do dalszego rozwoju oraz umożliwia utrzymanie konkurencyjnej przewagi.