Polityka jakości

1. Przedsiębiorstwo GAMET S.A. jest firmą prywatną, działającą od 1988 roku i produkującą dekoracyjne akcesoria meblowe i budowlane.

2. Celem nadrzędnym jest zapewnienie rozwoju naszej Firmy poprzez osiągnięcie statusu partnera pierwszego wyboru dla producentów mebli i stolarki budowlanej oraz budowanie rozpoznawalnej marki wśród nabywców w kraju i za granicą.

3. Współtworzymy zadowolenie i sukces naszych Klientów oraz naszej Firmy podejmując następujące działania:

 • właściwe rozpoznanie i zdefiniowanie potrzeb Klientów oraz przedstawienie im
 • dostosowanej do tego optymalnej oferty
 • utrzymanie i rozwijanie infrastruktury koniecznej do realizacji bieżącej i planowanej działalności przedsiębiorstwa
 • systematyczne wdrażanie nowych rozwiązań technicznych i technologicznych pozwalających osiągnąć cele przedsiębiorstwa
 • zapewnienie profesjonalnej i życzliwej obsługi naszych Klientów
 • dbanie o atrakcyjne wzornictwo i oczekiwaną jakość wyrobów

4. Realizujemy je poprzez:

 • szkolenie pracowników w celu podnoszenia ich kwalifikacji i wiedzy oraz identyfikacji z przedsiębiorstwem
 • zaangażowanie wszystkich pracowników Firmy w działania dążące do utrzymania i stałego podnoszenia jakości oferowanych produktów
 • współpracę z klientami w procesie poprawy i udoskonalania naszych działań
 • doskonalenie planowania, wykonywania i kontrolowania wszelkich procesów zachodzących w przedsiębiorstwie
 • wieloetapową kontrolę jakości wyrobów w kolejnych fazach wytwarzania
 • nawiązywanie i utrzymywanie długotrwałej współpracy z dostawcami oferującymi towary i usługi o jakości odpowiadającej naszym wymaganiom
 • monitorowanie procesów zachodzących w firmie w celu przeciwdziałania niegospodarności i zwiększenia efektywności firmy

5. Zobowiązujemy się do spełnienia wymagań normy ISO 9001 oraz ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

6. Gwarancją realizacji naszej Polityki Jakości jest powszechna świadomość wśród pracowników naszego przedsiębiorstwa, że każdy jest odpowiedzialny za jakość oferowanych produktów i obsługi.

7. Ciągłe efektywne doskonalenie otwiera drogę do dalszego rozwoju oraz umożliwia utrzymanie konkurencyjnej przewagi.