Strategia rozwoju

W celu osiągnięcia przyszłego wzrostu GAMET Sp. z o. o. zakłada realizację następujących celów strategicznych:

  • Kontynuację obecnego wzrostu sprzedaży na rynku krajowym poprzez:
    • znakomite relacje z głównymi producentami mebli oraz efektywną dystrybucję poprzez hurtownie akcesoriów meblowych,
    • wzrost penetracji rynku producentów drzwi oraz dystrybutorów hurtowych i detalicznych klamek.
  • Dalszy rozwój sprzedaży eksportowej na wybranych rynkach zagranicznych.
  • Rozwój nowych produktów w ramach obecnych grup produktowych.
  • Wprowadzenie nowych grup produktowych oraz wzrost ich sprzedaży poprzez obecne kanały dystrybucji.
  • Dalszą poprawę efektywności produkcji poprzez podnoszenie stopnia wykorzystania obecnych zdolności produkcyjnych.
  • Rozwój poprzez akwizycje (przejęcia spółek) w celu rozbudowy obecnego portfela produktowego oraz szersze wejście w nowe kanały dystrybucji na rynkach zagranicznych.