Władze spółki

Paweł Szczepkowski
Prezes Zarządu

Sebastian Rowiński
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych