Władze spółki

Paweł Szczepkowski
Prezes Zarządu

Beata Bogusz
Wiceprezes Zarządu ds. Operacyjnych

Sebastian Rowiński
Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

 

Rada Nadzorcza

  • Stanisław Szczepkowski
  • Piotr Szczepkowski
  • Paweł Wiśniewski